Registrering

24 april - 26 oktober Første samling arrangeres i Haugesund

                  Næringshagene i Rogaland inviterer til

VekstProgrammet 2020

              - ET BEDRIFTSUTVIKLINGSPROGRAM MED FOKUS PÅ VEKST -

Næringshagene inviterer på nytt til det populære “Vekstprogrammet”.  Vekstprogrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst. Programmet har oppstart i april og vil gå over 4 samlinger. 

I programmet skal deltakerne tilegne seg kunnskap innen områdene:

  •   Ledelse og organisasjon, status og framtid
  •   Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
  •   Marked, styre og implementering av strategi

Vår faglige partner er Handelshøyskolen BI, som deltar med foredrag på alle samlingene.

Målet for programmet er at deltakerne skal utarbeide detaljerte planer med mål og handlinger for videre vekst som skal gjennomføres i perioden 2020 og 2021.

 Gjennom hele programmet vil deltakerne jobbe med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil en forretningsutvikler fra Næringshagen bistå bedriften med utviklings- og strategiarbeidet.

 Tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært svært positive, og erfaringsdelingen mellom deltakerne og nytteverdien av en dedikert rådgiver mellom samlingene, har blitt trukket frem som spesielt verdifullt.

Registrering

Praktisk informasjon

Programmet er støttet med innovasjonsstøttemidler fra Siva, og bedriften betaler kun en egenandel på kr. 9.500. Dette inkluderer deltakelse i program og individuell oppfølging fra forretningsutvikler fra Næringshagen.

Første samling gjennomføres i Haugesund. De øvrige samlingene vil rullere i fylket.

Det er plassbegrensning, og kun 16 bedrifter fra Rogaland får anledning til å delta.

NB! Påmeldingsfrist 22. april!

Ta kontakt med næringshagene for mer informasjon:

Rogaland Ressurssenter: 456 14 565 / anne.helgeland@rrs.no
Suldal Vekst: 977 75 757 / post@suldalvekst.no
Ryfylke Næringshage: 909 46 506 / tove@finnoy.com
Medvind Næringshage: 993 25 412 / merete@medvind-neringshage.no


Registrering